صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

  این همایش توسط دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با همکاری قطب علمی فناوری اطلاعات مکانی، جهت ایجاد بستری برای ارائه و تبادل نظر در رابطه با نوآوری ها و پژوهش های علمی در مهندسی فناوری اطلاعات مکانی به نحوی که بیشترین حجم از صاحب نظران و متخصصان در آن شرکت داشته باشند، ضروری به نظر می­ رسد. در این بستر ضمن ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی متخصصین دانشگاهی در دو بخش تئوری و کاربردی، امکان اخذ نظرات بخشهای دولتی و کاربران اطلاعات مکانی و همچنین بخشهای خصوصی و مجریان دستاوردها نیز وجود دارد. در چنین همایشی امکان هم­ اندیشی و به اشتراک­ گذاری ایده­ های نوین بوجود می­ آید و منجر به غنای محتوای علمی و تجربیاتی بخش های مختلف و در نهایت پیشرفت کشور در این زمینه خواهد بود.دبیر کنفرانس : دکتر حمید عبادی

آدرس نامه الكترونيكي: ebadi@kntu.ac.ir

 

 دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمدجواد ولدان زوج

آدرس نامه الكترونيكي: valadanzouj@kntu.ac.ir


 
دبیراجرایی کنفرانس: دکتر محمد کریمی

آدرس نامه الکترونیکی: mkarimi@kntu.ac.ir