صفحه اصلی > راهنمای ثبت نام
.: راهنمای ثبت نام

مراحل ثبت نام و نام نویسی در سایت همایش :
1 - از طریق منو
ثبت نام در کنفرانس سایت ثبت نام کنید.
2 - سپس به سایت همایش بازگشته با مراجعه به منو راهنمای ثبت نام و نگارش مقاله و کارگاه آموزشی تعرفه ثبت نام را مطالعه نمایید.
3-  وارد قسمت سامانه کاربران کنفرانس  شوید و نام کاربری و رمز عبور خود را در آنجا وارد نمایید.

الف: ثبت نام مقاله
  •  از قسمت خدمات گزینه مناسب را انتخاب و روی ثبت خدمات کلیک نمایید.
  • در صورتیکه شرکت کننده بدون مقاله می باشید از قسمت پرداخت آنلاین مبلغ را پرداخت می نمایید و یابصورت حضوری به بانک مراجعه نموده هزینه را پرداخت کرده واز منوی ارسال فیش، تصویر فیش پرداخت شده را بارگزاری نمایید.
  • در صورتیکه شرکت کننده با مقاله می باشید برای ارسال مقاله به شرح ذیل اقدام و پس از داوری، در صورت پذیرش نهایی مقاله از قسمت پرداخت آنلاین مبلغ را پرداخت می نمایید و یا بصورت حضوری به بانک مراجعه نموده هزینه را پرداخت کرده و از منوی ارسال فیش، تصویر فیش پرداخت شده را بارگزاری نمایید. 
 ب: ثبت نام کارگاه آموزشی
  • در صورتیکه شرکت کننده در کارگاه آموزشی می باشید پس از ورود به سامانه کاربران از قسمت کارگاه آموزشی ثبت نام اولیه را انجام دهید.
  • سپس از طریق پرداخت آنلاین مبلغ را پرداخت می نمایید.
=> ارسال مقاله :
پس از ورود به سامانه کاربران جهت ارسال مقاله از منو های موجود به منو ارسال مقاله جدید بروید .
توجه نمایید که فایلهای شما باید در منو وضعیت مقالات ثبت شود (2فایل با فرمتهای تعیین شده الزامی می باشد).