صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

نشاني دبيرخانه كنفرانس :
تهران: خيابان وليعصر، تقاطع ميرداماد، روبروي ساختمان اسكان- دانشكده مهندسي نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

کارشناس اجرایی
:  علی اصغر علی زاده  (اتاق 107)

 تلفن و دورنگار :   88877073-021
صندوق پستی:  4416-15875

رايا نامه كنفرانس:     ncegit@kntu.ac.ir