صفحه اصلی > اهداف همایش
.: اهداف همایش

  این همایش با هدف ایجاد بستری برای ارائه و تبادل نظر در رابطه با نوآوری ها و پژوهشهای علمی در مهندسی فناوری اطلاعات مکانی به نحوی که بیشترین حجم از صاحب نظران و متخصصان در آن شرکت داشته باشند، ضروری به نظر می­ رسد. در این بستر ضمن ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی متخصصین دانشگاهی در دو بخش تئوری و کاربردی، امکان اخذ نظرات بخشهای دولتی و کاربران اطلاعات مکانی و همچنین بخشهای خصوصی و مجریان دستاوردها نیز وجود دارد. در چنین همایشی امکان هم ­اندیشی و به اشتراک ­گذاری ایده ­های نوین بوجود می­ آید و منجر به غنای محتوای علمی و تجربی آتی بخشهای مختلف و در نهایت پیشرفت کشور در این زمینه خواهد بود.